Balticus Advocatus   STRONA GŁËWNA   |   O NAS   |   SPECJALIZACJA   |   KONTAKT   |   LINKI   
 
   BIUROADWOKATËW
   A.MARCINKEVIČIUS
   I PARTNERZY
W ramach swojej dzia├╣alno├║ci ┬öBalticus Advocatus┬ö oferuje szeroki zakres us├╣ug prawniczych - doradztwo prawne na rzecz podmiot├│w gospodarczych oraz os├│b fizycznych, sporz├ádzanie pism procesowych, opinii prawnej, reprezentowanie interes├│w klienta w stosunkach gospodarczych, przed organami w├╣adzy wykonawczej i samorz├ádowej, w organizacjach spo├╣ecznych i pozarz├ádowych, udzielanie zast├Žpstwa procesowego przed s├ádami i organami w├╣adzy ustawodawczej.
 
 >>    INFORMACJA
Tel./Faks: +370 52 62 1994
E-mail: info@advo.lt
   Straipsnis 4   2005-07-04 00:00:00
  I Ankstesnis Archyvas Sekantis I Komentar°- 0 :       komentuoti Komentuoti 
Versija spausdinimui Versija spausdinimui    Prane­imas redakcijai Prane­imas redakcijai
 

O WSPÓLNOCIE ZAWODOWEJ
 
Ar├╗nas Marcinkevi├Ęius Balticus Advocatus
2005-05-02

 

Wsp├│lnota zawodowa adwokat├│w A. Marcinkevi├Ęius i partnerzy “MK&P” zosta├╣a za├╣o├Żona 15 marca 2005 r. 10 czerwca 2005 r. wsp├│lnota zawodowa zmieni├╣a nazw├Ž na „Balticus Advokatus”.

Obecnie wsp├│lnota zawodowa adwokat├│w A. Marcinkevi├Ęius i partnerzy „Balticus Advokatus” zatrudnia dw├│ch adwokat├│w i trzech kwalifikowanych prawnik├│w. Du├Że znaczenie udziela si├Ž sta├╣emu rozwojowi ich zawodowej kwalifikacji, poprzez uczestnictwo w specjalizowanych zawodowych seminariach i konferencjach.


Adwokaci oraz prawnicy wsp├│lnoty zawodowej, ci├ágle monitoruj├á zmiany przepis├│w prawa oraz ich wp├╣yw na prawa i interesy prawne klient├│w. Stale d├á├Ż├á maksymalnie wykorzysta├ú mo├Żliwe ├║rodki i sposoby ochrony oraz obrony prawnej interes├│w klienta. W tym celu przyk├╣adana uwaga zawodowa, stanowi podstaw├Ž ├║wiadczonych kwalifikowanych us├╣ug prawnych wsp├│lnoty.


Uznanie klientów oraz spoùeczeñstwa prawniczego úwiadczy o jakoúci usùug prawnych úwiadczonych wspólnotà zawodowà


W ramach swojej dzia├╣alno├║ci wsp├│lnota zawodowa „Balticus Advokatus” oferuje doradztwo prawne na rzecz krajowych i zagranicznych podmiot├│w gospodarczych, os├│b fizycznych oraz organizacji spo├╣ecznych. Reprezentuje interesy klient├│w w stosunkach handlowych, przed organami administracji pa├▒stwowej i samorz├ádowej, a tak├Że, udziela zast├Žpstwa procesowego przed s├ádami i organami w├╣adzy ustawodawczej.


Adwokaci oraz prawnicy wspólnoty udzielajà konsultacji prawnych czùonkom Parlamentu Europejskiego oraz posùom na Sejm Republiki Litewskiej, organom administracji pañstwowej i samorzàdowej. Wspólnota zawodowa nieraz sporzàdzaùa opinie i analizy aktów prawnych.


Wsp├│lnota zawodowa „Balticus Advokatus” stale dba o pom├│c prawn├á pozarz├ádowym i spo├╣ecznym organizacjom oraz zwi├ázkom zawodowym. W razie potrzeby udziela im konsultacji prawnych oraz sporz├ádza pisma procesowe. Reprezentuje ich interesy przed organami administracji pa├▒stwowej, samorz├ádowej oraz udziela zast├Žpstwa procesowego przed s├ádami.


Wsp├│lnota zawodowa adwokat├│w wsp├│├╣pracuje nie tylko z adwokatami, radcami prawnymi oraz prawnikami Republiki Litewskiej, a r├│wnie├Ż Stan├│w Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Rzeczypospolitej Polski i Macedonii.


Wsp├│lnota zawodowa zapewnia klientowi kompleksow├á obs├╣ug├Ž prawn├á oraz mo├Żliwo├║├ú jednocze├║nie korzysta├ú z us├╣ug ca├╣ego zespo├╣u adwokat├│w i prawnik├│w wsp├│lnoty.


Siedziba wsp├│lnoty zawodowej adwokat├│w A. Marcinkevi├Ęius i partnerzy „Balticus Advokatus” znajduje si├Ž przy Naugarduko g. 34, II piętrze, m.Wilno.

(5660) << Atgal
info@advo.lt   © 2005   Balticus Advocatus.   Prawo autorskie  Ograniczenie odpowiedzialno˙ci