Balticus Advocatus   STRONA GŁÓWNA   |   O NAS   |   SPECJALIZACJA   |   KONTAKT   |   LINKI   
 
   BIUROADWOKATÓW
   A.MARCINKEVIČIUS
   I PARTNERZY
W ramach swojej działalności ?Balticus Advocatus? oferuje szeroki zakres usług prawniczych - doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnej, reprezentowanie interesów klienta w stosunkach gospodarczych, przed organami władzy wykonawczej i samorządowej, w organizacjach społecznych i pozarządowych, udzielanie zastępstwa procesowego przed sądami i organami władzy ustawodawczej.
 
Lietuvos advokatūra
 

Arūnas Marcinkevičius

Adwokat, przewodniczący biura adwokatów A. Marcinkevičius i partnerzy "M&P" (od 10-06-2005 "Balticus Advokatus").
 
Arūnas Marcinkevičius WYKSZTAŁCENIE

W 1993 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Wilnie. Uzyskał jednoszczeblowe wyższe uniwersyteckie wykształcenie prawnicze.

OTRZYMANE LICENCJE

Październik 1997 r. licencja Nr. 751 na wykonywanie praktyki prawniczej, wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości RL.
 
19 stycznia 2005 r. zezwolenie na wykonanie praktyki adwokackiej, wydane Radą Adwokacką RL.

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

Od 1989 r. Pracował inspektorem SPW rejonu Birżai, później śledczym;
Od 1991 r. do 1992 r. Śledczy Departamentu śledczego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej;
Od 1992 r. do 1995 r. Śledczy - kryminalistyk w Departamencie badań zbrodni przy Prokuraturze Generalnej RL, oraz śledczy w Departamencie śledczym Prokuratury Generalnej RL;
Od 1995 r. do 1997 r. Aplikant adwokacki w II adwokackiej kancelarii miasta Wilno;
Od 1995 r. do 1999 r. wykładał w Wyższej szkole Policji miasta Wilno (podwyższenie kwalifikacji zawodowej);
Od 1995 r. do 1999 r. wiceprezes, prawnik Asocjacji industrii muzyki Litwy;
1997 r. złożył egzamin kwalifikacyjny i otrzymał licencję Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Litewskiej na wykonanie praktyki prawniczej. Założył firmę usług prawniczych Arunasa Marcinkeviciusa "Rectum Esse";
Od 1997 r. prowadził prywatną praktykę prawniczą;
Od 1999 r. do 2004 r. członek komisji etyki litewskich dziennikarzy i wydawców;
Od 1999 r. do 2001 r. zastępca przewodniczącego komisji etyki litewskich dziennikarzy i wydawców;
Od 14 października 2000 r. do 31 grudnia 2004 r. prezes Asocjacji firm prawniczych;
Od listopada 2003 r. do października 2005 r. arbiter wileńskiego międzynarodowego i nacjonalnego(krajowego) gospodarczego arbitrażu (Wileńskiego arbitrażu);
29 czerwca 2004 r. uchwałą Rady adwokackiej został nie wpisany na listę adwokatów w związku z prowadzoną działalnością jako prezes asocjacji;
21 października 2004 r. Uchwałą Rady Adwokackiej został wpisany na listę adwokatów;
19 stycznia 2005 r. Uchwałą Rady Adwokackiej wpisany na listę adwokatów praktykujących i nabył prawo wykonywać zawód adwokata. Założył kancelarię adwokacką Arūnasa Marcinkevičiusa;
15 marca 2005 r. razem z adwokatem Aleksandrem Kočegarovas założył wspólnotę zawodową adwokatów A. Marcinkevičius A. Kočegarovas i partnerzy "MK&P" (od 10-06-2005 "Balticus Advocatus").

SEMINARIA I KONFERENCJI

26-05-2006 Sejm Republiki Litewskiej. Komisja parlamentarnej kontroli działalności operatywnej Konferencja-dyskusja "Być czy nie być ?! Miejsce Ustawy o działalności operatywnej w systemie prawnym Litwy".
07-04-2006 Seminarium naukowy "Aktualne zagadnienia w zakresie postępowania
karnego: dowód i dowodzenie". (organizator Uniwersytet im. Mikolasa Romerisa)
30-11-2005 Praktyka w postępowaniu administracyjnym: pozaprocesowe postępowanie z zakresu naruszeń administracji publicznej
12-05-2005 seminarium "Sporządzenie oraz rozwiązanie umów o pracę, odpowiedzialność materialna" (organizator - Rada Adwokacka Litwy);
24-03-2005 seminarium "Odpowiedzialność cywilna" (organizator - Rada Adwokacka Litwy);
08/09- 06-2004 Międzynarodowa konferencja "Doświadczenie prewencji narkotyków zagranicą";
14-04-2004 " Powszechna informacja - prawne państwo", przemoc i zbrodnia w świetle mediów: interes społeczny i wpływ na niepełnoletnich (organizator - Służba inspektora etyki dziennikarzy);
25-03-2004 Konferencja międzynarodowa "Problemy handlu ludźmi i reintegracji ofiar na Litwie";
22/23-01-2004 "Aktualne zagadnienia związane ze stosowaniem kodeksu postępowania cywilnego RL w praktyce" (organizator - Centrum szkolenia sędziów Litwy);
18-12-2003 "Apelacja i postępowanie odrębne" (Ministerstwo Sprawiedliwości);
5/6-12-2003 "Środki masowego przekazu i rozwój osobistości: obrona niepełnoletnich i godność człowieka"(organizator - Uniwersytet Wileński);
3/4–10-2003 "Własność intelektualna i traktat akcesyjny" (Warszawa);
Wrzesień 2000 r. seminarium poznawczo-szkoleniowy "Wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, cechy postępowania karnego" (organizator - Ambasada Stanów Zjednoczonych, referent federalny sędzia stanów Zjednoczonych John R. Tunheim);
10-02-2000 "Aktualność i metody identyfikacji utworów pirackiej audiowizualnej produkcji" (Asocjacja przemysłu kina, Asocjacja industrii muzyki Litwy, Asocjacja promocji kina );
16/17-10-1997 "Działalność antypiracka. Identyfikacja fonogram. Ochrona prawa producentów fonogramów" Międzynarodowa federacja industrii fonogram (m. Jurmała).

WYGŁOSZONE REFERATY

Październik 1997 r. Jurmała, Łatwia międzynarodowy seminarium "Europhono" IFPI według programu Phare II Funkcjonariuszom Policji, prokuratury, urzędnikom celnym;
Marzec 1999 r. seminarium "Zagadnienia o prawnej ochronie własności intelektualnej i postępowaniu. (Ministerstwo spraw zagranicznych oraz Ministerstwo kultury, Wilno);

1999 r. "Aktualność i metody identyfikacji utworów pirackiej audiowizualnej produkcji" APK;

Maj 2000 r. "Problemy prawnego postępowania dotyczące poszukiwania osób zaginionych" (Asocjacja ochrony praw człowieka Litwy, Centrum pomocy rodzinom osób zaginionych, Sejm RL, Wilno);

Kwiecień 2003 r. udział w seminarium "Prawo ochrony środowiska: prawo znać, prawo uczestniczyć, prawo zwracać się do sądu", inscynalizacja procesu sądowego w pomieszczeniach sądu apelacyjnego Litwy, w roli arbitra, według projektu "Start 2003" (Litewska Asocjacja studentów prawa Europejskiego, Stowarzyszenie prawników Litwy, Asocjacja sędziów Litwy, Asocjacja firm prawniczych);

Marzec 2004 r. konferencja międzynarodowa "Problemy handlu ludźmi i reintegracji ofiar na Litwie" (Asocjacja ochrony praw człowieka Litwy, Centrum pomocy rodzinom osób zaginionych, komitet praw człowieka Sejmu RL);

Maj 2004 r. seminarium " Osobliwości udzielania informacji przez urzędników Ministerstwa spraw wewnętrznych środkom masowego przekazu", "doskonalenie nawyku obcowania ze środkami masowego przekazu" (organizator – Naczelny komisariat policji m. Wilno)

UDZIAŁ W PROCESIE SPORZĄDZANIA AKTÓW PRAWNYCH

1998-2000 r. Jako przedstawiciel organizacji społecznych uczestniczył w sporządzeniu projektu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych oraz uczestniczył w procesie wniesienia projektu na czytanie do Sejmu. Specjalizacja- zagadnienia dotyczące zapewnienia prawnego mechanizmu oraz procedury ochrony własności intelektualnej;
2000-2001 r. Jako Społeczny konsultant w zakresie zagadnień dotyczących zapewnienia prawnego mechanizmu oraz procedury ochrony własności intelektualnej – w grupie sejmowej sporządzającej poprawki do Kodeksu Wykroczeń RL, Kodeksu Karnego oraz do Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych;
2000-2001 r. Jako konsultant społeczny w grupie Sejmowej sporządzającej poprawki do Ustawy o reklamie tytoniu;
2001-2004 r. na Zlecenie Komisji Ustawodawczej Sejmu razem z innymi prawnikami - sporządzenie i przekładanie propozycji i uwag dotyczących:

 • Projektu ustawy o zmianie art. 272, 273, 275 i 280 kodeksu wykroczeń Republiki Litewskiej;
 • Projektu ustawy o Sądach Republiki Litewskiej
 • Projektu ustawy o prywatnym zawodzie prawnika oraz projektu ustawy o wdrążeniu w życie tej ustawy
 • Projektu ustawy o zmianie ustawy wprowadzającej w życie kodeks postępowania cywilnego RL
 • Projektu ustawy o zmianie poszczególnych artykułów kodeksu postępowania cywilnego RL
 • Projektu ustawy wprowadzającej w życie ustawę o radcach prawnych Republiki Litewskiej
 • Projektu ustawy o zmianie ustawy wprowadzającej w życie ustawę o Adwokaturze RL oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

  PUBLIKACJE

  "Jak uniknąć przestępstwa" rekomendacje dla społeczeństwa (współautor) Wydawca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Wydano w 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 i późniejszych latach.

  Rekomendacje metodyczne w zakresie ochrony własności intelektualnej, przeznaczone dla służbowego użytkowania funkcjonariuszy policji, prokuratury i urzędników sądu. Wydane przez Departament Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 2000 r. i później.

  REFERENCJE O DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

  2000 r. podziękowanie komisarza generalnego Policji Wiswałda Raczkowsko (Visvaldo Račkausko);
  2002 r. podziękowanie prezydenta federacji tradycyjnego aikido Litwy Władzimierza Lisycyna (Vladimiro Lisicyno);
  2003 r. podziękowanie Litewskiej nacjonalnej grupy Asocjacji europejskich studentów prawa;
  2004 r. podziękowanie naczelnika Naczelnego komisariatu policji m. Wilna Eryka Kalaczusa (Eriko Kalačiaus);
  2004 r. podziękowanie prezydenta Federacji tradycyjnego aikido Litwy Władzimierza Lisycyna (Vladimiro Lisicyno);
  2004 r. podziękowanie przewodniczącej Centrum Pomocy rodzinom osób zaginionych Ony Gustieny (Onos Gustienės);
  2004 r. podziękowanie przewodniczącego Komitetu ustawodawczego Sejmu RL prof. Aloiza Sakałasa (Aloyzo Sakalo);
  2004 r. podziękowanie komitetu Ustawodawczego sejmu RL oraz przewodniczącego koła parlamentarnej kontroli instytucji ustawodawczych Eduarda Szablińskiego (Eduardo Šablinsko);
  2004 r. podziękowanie posła na Sejm RL Gintauta Babrawicziusa (Gintauto Babravičiaus);
  2004 r. podziękowanie posła na Sejm RL Romana Algimanta Sedlicka (Romano Algimanto Sedlicko);
  2004 r. podziękowanie posła na Sejm RL Gintauta Babrawicziusa (Gintauto Babravičiaus);
  2004 r. podziękowanie posła na Sejm RL Sergieja Dmitrijewa (Sergėjaus Dmitrijevo);
  2004 r. podziękowanie prezydiuma Asocjacji Firm Prawniczych ;
  2004 r. podziękowanie komisji wyborczej na Sejm RL okręgu wyborczego Fabijoniszki.m Wilno.

   

info@advo.lt   © 2005   Balticus Advocatus.   Prawo autorskie  Ograniczenie odpowiedzialności