Balticus Advocatus   STRONA GŁÓWNA   |   O NAS   |   SPECJALIZACJA   |   KONTAKT   |   LINKI   
 
   BIUROADWOKATÓW
   A.MARCINKEVIČIUS
   I PARTNERZY
W ramach swojej działalności ?Balticus Advocatus? oferuje szeroki zakres usług prawniczych - doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnej, reprezentowanie interesów klienta w stosunkach gospodarczych, przed organami władzy wykonawczej i samorządowej, w organizacjach społecznych i pozarządowych, udzielanie zastępstwa procesowego przed sądami i organami władzy ustawodawczej.
 
 >>    INFORMACJA
Tel./Faks: +370 52 62 1994
E-mail: info@advo.lt
 

Ograniczenie odpowiedzialności  

ADVO posiada wskazówki na różne źródła informacji oraz strony internetowe. Ostatnie nie są kontrolowane poprzez ADVO i ADVO nie gwarantuje dokładności i zasadności ich treści.

ADVO nie niesie odpowiedzialności za zdanie oraz komentarze użytkowników (uwagi o podanym materiale). Rozpowszechniając lub ogłoszając informację (materiały, dane, zdania, komentarze) na stronie internetowej ADVO , podmiot nadający informację (materiały, dane, zdania, komentarze) zgadza się o przekazanie praw autorskich na korzyść ADVO. ADVO nie jest zobowiązana do wynagrodzenia nadającemu za daną informację.

ADVO pozostawia za sobą prawo do odtwarzania, rozpowszechniania, ogłoszania i publikowania informacji zamieszczonej na niniejszej stronie internetowej, wskazując imię autora, tak jak ono jest podane.

Żadne osoby trzecie nie posiadają prawa do korzystania z informacji podanej na niniejszej stronie, bez pisemnej zgody ADVO.
 

info@advo.lt   © 2005   Balticus Advocatus.   Prawo autorskie  Ograniczenie odpowiedzialności